A hulladékgazdálkodás alkalmazott jogszabályai

Forrás: http://www.koztegy.hu

A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról s a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A hulladékjegyzékről szóló                                                                                                          16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet