Vásár tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy 2020. június 7-én (vasárnap) az előzetesen meghirdetett vásárnaptárnak megfelelően a Jászapáti Országos Állat-és Kirakodóvásár megrendezésre kerül.

A vásárban az árusok és vevők részére egyaránt kötelező lesz a szájmaszk viselése és a megfelelő védőtávolság (1.5-2 méter) betartása a vásár teljes területén.

A vásáron való részvétel mindenki részéről önkéntes és egyéni felelőssége alapján történhet.

A vásárrendezőség a pandémiás helyzetre való tekintettel különösen felhívja a figyelmet a személyi felelősségre és az előírt megelőző intézkedések betartása.

A vásár ideje alatt külön időkorlát a különböző korosztályokra vonatkozóan nem kerül meghatározásra, azonban nyomatékosan felhívjuk a figyelmet az időskorúak és a járványhelyzetben veszélyeztettek vásáron történő részvételének veszélyeire.

Változtatás esetén tájékoztatást adunk ki a honlapunkon.

TÖLGYES STRAND TÁJÉKOZTATÓ

Többen érdeklődtek, hogy a lakosság mikor veheti igénybe újra a strand
szolgáltatásait.

A koronavírus járvány még nem ért véget, ezért nagy veszélyt jelentene a
strandon akár egyetlen beteg is.

A Városüzemeltető Igazgatójaként felelősséget érzek minden vendég és
munkatárs egészsége iránt, ezért május végéig biztosan nem nyit ki a strand.

Folyamatban van a biztonságos üzemeltetéshez szükséges szabályok
kidolgozása a megfelelő távolság tartásával, illetve a veszélyeztetett
csoportok védelmével.

A fürdő újranyitásáról a ezen intézkedések kidolgozása után adunk
tájékoztatást.

Lengyel József

ügyvezető

Jászapáti Tölgyes Strandfürdő

HATÁROZATLAN IDEIG ZÁRVA

 

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. az új koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetre tekintettel, 2020. március 17-től a fürdőegységét és gyógyászati egységét határozatlan ideig zárva tartja.

A fürdő bezárása alatt a komplex fürdőgyógyászati szolgáltatásokat is szüneteltetni kényszerülünk tekintettel arra, hogy azok a fürdő működtetésétől nem függetleníthetők.

Vendégeink a megszakított gyógykezeléseket az újranyitást követően folytatólagosan igénybe vehetik.

A fürdőbérletek a zárva tartási idővel automatikusan meghosszabbításra kerülnek.

Az újranyitást követően valamennyi vendégünket visszavárjuk.

Érd.: 0657/540-350     22-es mellék

Megértésüket köszönjük!

A Jászapáti Városüzemeltető Kft-nél intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos, változatlan ügyfélfogadási időben történő ellátásának fenntartása érdekében az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el az irodánkban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:

A Jászapáti Városüzemeltető Kft. dolgozói, minden olyan ügyben, ahol jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az adott ügy intézéséhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél ügyfélszolgálaton való megjelenése – szem előtt tartva a munkavállalók és az ügyfelek közös érdekeit -, olyan kapcsolattartási rendet kötelesek az ügyfelekkel együttműködésben kialakítani és alkalmazni, ami mellőzi a munkavállalók és az ügyfelek közvetlen találkozását, érintkezését.

Az egyes konkrét ügytípusok vonatkozásában az alábbi eljárásrendet határozzuk meg:

  • temetéssel, urnaelhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés:

a csengő megnyomása után az ügyintéző beengedi a hozzátartozót az iroda személyes ügyfélszolgálatára. Az ügyféltérben egyszerre egy, 65 év alatti személy tartózkodhat az ügyintézés teljes időtartama alatt.

 

  • sírhelykiváltás, egyéb temetői ügyintézés:

sírhelyek kiváltásával, temetői munkavégzések engedélyeivel kapcsolatos szolgáltatás ügyfelekkel való egyeztetése kizárólag telefonon (57/540-351 23.mellék) vagy e-mailen (jaszapati.temeto@gmail.com) történhet, azzal, hogy a szolgáltatások végleges tartalmát e-mailen szükséges véglegesíteni, és a szolgáltatás díjának megfizetése banki utalással történhet.

 

  • hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés:

a névváltoztatással, névmódosítással kapcsolatos ügyekben – amennyiben azok intézése tűri a halasztást – kérni kell az ügyfeleket, hogy a kérelem benyújtására a veszélyhelyzet elhárultát követően kerüljön sor.

Amennyiben ez nem lehetséges, a szolgáltatás ügyfelekkel való egyeztetése kizárólag telefonon (57/540-351 21.mellék) vagy e-mailen (varosuzemelteto@gmail.com) történhet, azzal, hogy a szolgáltatások végleges tartalmát e-mailen szükséges véglegesíteni.

 

  • piac, vásár:

az ügyfelekkel való kapcsolattartás kizárólag telefonon (57/540-351 21.mellék) vagy e-mailen (varosuzemelteto@gmail.com) történhet, azzal, hogy az egyeztetések végleges tartalmát e-mailen szükséges véglegesíteni.

Piaci árusítás az élelmiszerek kivételével tilos, az országos állat- és kirakodóvásár bizonytalan ideig nem kerül megrendezésre.

 

Jászapáti, 2020.03.16.                                                                              Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy ügyfélszolgálatunkon személyes ügyintézésre csak halaszthatatlan esetben jelenjenek meg. Javasoljuk, hogy elsősorban az elektronikus (e-mail)és telefonos elérhetőségeinket vegyék igénybe. A leggyakoribb ügykörökben elérhető az elektronikus ügyintézés.

 

Elektronikus elérhetőségeink:

Központi elérhetőségünk ( hulladékgazdálkodás, vásár, piac )

varosuzemelteto@gmail.com

57/540-351 21. mellék vagy +36 30 701 0834

Temetővel kapcsolatos ügyintézés:

jaszapati.temeto@gmail.com

57/540-351 23. mellék vagy +36 30 465 2966

 

Megértésüket köszönjük!