TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL

A Jászapáti Városüzemeltető Kft-nél intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos, változatlan ügyfélfogadási időben történő ellátásának fenntartása érdekében az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el az irodánkban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:

A Jászapáti Városüzemeltető Kft. dolgozói, minden olyan ügyben, ahol jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az adott ügy intézéséhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél ügyfélszolgálaton való megjelenése – szem előtt tartva a munkavállalók és az ügyfelek közös érdekeit -, olyan kapcsolattartási rendet kötelesek az ügyfelekkel együttműködésben kialakítani és alkalmazni, ami mellőzi a munkavállalók és az ügyfelek közvetlen találkozását, érintkezését.

Az egyes konkrét ügytípusok vonatkozásában az alábbi eljárásrendet határozzuk meg:

  • temetéssel, urnaelhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés:

a csengő megnyomása után az ügyintéző beengedi a hozzátartozót az iroda személyes ügyfélszolgálatára. Az ügyféltérben egyszerre egy, 65 év alatti személy tartózkodhat az ügyintézés teljes időtartama alatt.

 

  • sírhelykiváltás, egyéb temetői ügyintézés:

sírhelyek kiváltásával, temetői munkavégzések engedélyeivel kapcsolatos szolgáltatás ügyfelekkel való egyeztetése kizárólag telefonon (57/540-351 23.mellék) vagy e-mailen (jaszapati.temeto@gmail.com) történhet, azzal, hogy a szolgáltatások végleges tartalmát e-mailen szükséges véglegesíteni, és a szolgáltatás díjának megfizetése banki utalással történhet.

 

  • hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés:

a névváltoztatással, névmódosítással kapcsolatos ügyekben – amennyiben azok intézése tűri a halasztást – kérni kell az ügyfeleket, hogy a kérelem benyújtására a veszélyhelyzet elhárultát követően kerüljön sor.

Amennyiben ez nem lehetséges, a szolgáltatás ügyfelekkel való egyeztetése kizárólag telefonon (57/540-351 21.mellék) vagy e-mailen (varosuzemelteto@gmail.com) történhet, azzal, hogy a szolgáltatások végleges tartalmát e-mailen szükséges véglegesíteni.

 

  • piac, vásár:

az ügyfelekkel való kapcsolattartás kizárólag telefonon (57/540-351 21.mellék) vagy e-mailen (varosuzemelteto@gmail.com) történhet, azzal, hogy az egyeztetések végleges tartalmát e-mailen szükséges véglegesíteni.

Piaci árusítás az élelmiszerek kivételével tilos, az országos állat- és kirakodóvásár bizonytalan ideig nem kerül megrendezésre.

 

Jászapáti, 2020.03.16.                                                                              Megértésüket köszönjük!